#1 Reklamacje

Wniosek został złożony za pośrednictwem Twojego linku partnerskiego i wszystkie warunki przyznania prowizji zostały spełnione. Mimo to nie otrzymałeś prowizji. Co robić? Trzeba złożyć reklamacje.

Zapis w regulaminie Systemu Partnerskiego jest następujący:

Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji, nie później jednak, niż w terminie trzech (3) miesięcy od wystąpienia tego zdarzenia. Jeżeli reklamacja dotyczy wynagrodzenia, powyższy termin należy liczyć od dnia spełnienia wymogów uprawniających do naliczenia Partnerowi wynagrodzenia (np. dzień prawidłowo złożonego wniosku przez Użytkownika dotyczącego danego Produktu, otwarcie konta przez Użytkownika, minimalna wpłata, wypłacenie kredytu itp)

Czyli każdą nieprawidłowość możesz zareklamować. Również brak zmiany wniosku na “wysłany” lub “zaraportowany”. Przypominam, że statusy złożonych wniosków możesz znaleźć w “Statystykach”. Logujemy się do panelu SP, Następnie z menu wybieramy “Statystyki”, a potem “Zdarzenia”.

Reklamacje najlepiej złożyć drogą mailową, wysyłając maila na adres systempartnerski@bankier.pl. 

W mailu musisz napisać czego dotyczy reklamacja oraz podać niezbędne dane, tj. nr wniosku, data złożenia wniosku, nr kliknięcia (wszystko co możesz znaleźć w statystykach)

Więcej informacji odnośnie składania reklamacji w SP znajdziesz >>TUTAJ<<

albo w ich regulaminie  >>KLIK<<

Jeśli problem dotyczy nieotrzymania należnej nagrody od banku, wtedy musisz skontaktować się z bankiem, którego ta promocja dotyczy. W regulaminie promocji zawsze są podane informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego.

#2 Podatki – jak rozliczać z uzyskanego zarobku?

Jak wiemy w Polsce istnieje obowiązek rozliczania się z każdego dochodu. Masz obowiązek rozliczyć się z zarobku, który uzyskasz na portalu System Partnerski. Jeśli chodzi o promocje bankowe to zazwyczaj sytuacja wygląda nieco inaczej. Bank rozlicza to za Ciebie.

Na jakiej podstawie rozliczyć zarobek z Systemu Partnerskiego?

Rozliczamy się na podstawie umowy najmu (dzierżawy) powierzchni reklamowej. Podczas rejestracji konta dostałeś w prezencie, od SP Bankier, stronę www. Nazywa się: TWÓJ-LINK.PRODUKTYFINANSOWE.PL, w moim przypadku jest to: rafalwrz.produktyfinansowe.pl

Udostępniasz na niej powierzchnie reklamową portalowi SP Bankier. W zależności od tego jaki zarobek uda Ci się uzyskać, taki rachunek wystawiasz SP Bankier. Oczywiście dzieje się to automatycznie. Niemal wszystko robi za Ciebie portal. Ty tylko zlecasz kiedy chcesz otrzymać wypłatę (mówiłem o tym w jednym z nagrań).

Czyli prawnie wygląda to tak, że rozliczenie odbywa się na podstawie umowy najmu powierzchni reklamowej.

Zarobek ten możesz rozliczyć na dwa sposoby:

  • Rozliczasz się na zasadach ogólnych czyli 17% (od lipca 2022 zmieniło się prawo i jest 12%) od dochodów do wysokości 120 000 zł/rok (i 32% od dochodów powyżej tej kwoty). Uwzględniasz to w picie rocznym.
  • Stawką ryczałtową w wysokości 8,5% (PIT-28). Powyżej 100 tyś 12,5%.

@Aktualizacja. Od 2019 roku nie trzeba zgłaszać tego do US! Jednak, żeby móc rozliczać się stawką ryczałtową musisz zgłosić to do Urzędu Skarbowego stosownego do miejsca naszego zamieszkania.  Jeśli tego nie zgłosimy rozliczenie odbywa się na zasadach ogólnych. W praktyce wygląda to tak, że musimy złożyć stosowny wniosek, w którym zgłaszamy, że chcemy rozliczać się z przychodów z najmu powierzchni reklamowej stawką ryczałtową. Musimy to zrobić do 20 stycznia danego roku podatkowego. Jeśli najem powierzchni reklamowej zaczynamy w trakcie trwania danego roku podatkowego, to musimy to zgłosić do 20 dnia następnego miesiąca, po tym kiedy uzyskamy pierwszy przychód. Jeśli przychód uzyskamy dopiero w grudniu, to ten fakt musimy zgłosić do końca roku podatkowego, czyli do końca grudnia.

W trakcie trwania roku podatkowego nie możemy zmienić formy opodatkowania. Jeśli spóźnimy się z wyborem formy opodatkowania, to automatycznie mamy obowiązek rozliczania się na zasadach ogólnych. Dopiero w przyszłym roku podatkowym możemy ten sposób rozliczania zmienić (do 20 stycznia). Jeśli w poprzednim miesiącu rozliczaliśmy się z najmu powierzchni reklamowej stawką ryczałtową, automatycznie przysługuje nam do tego prawo i w roku następnym.

Jeśli wybierasz formę opodatkowania jako ryczałt 8,5%, co miesiąc masz obowiązek wpłacania zaliczek do Urzędu Skarbowego na swoje indywidualne konto podatkowe (to konto wprowadzono w 2020r., wcześniej było to konto Twojego US)

Wpłatę musisz dokonać do 20 dnia miesiąca, po miesiącu w którym uzyskałeś przychód. Przykład: gdy w październiku, na Twoje konto wpłynie kwota o wysokości 1500zł, to musisz zapłacić zaliczkę do 20 listopada. Wysokość tej zaliczki to 128zł (czyli 1500 razy 8,5% zaokrąglone do pełnej kwoty). Zazwyczaj banki mają w swojej bankowości elektronicznej specjalną opcję – wpłaty do US. Zaliczkę wpłacasz na swój rachunek w US jako PIT-28. Jeśli w danym miesiącu nic nie zarobisz, nic nie płacisz.

Dodatkowo, do końca lutego musisz złożyć w US, PIT-28, w którym rozliczasz wszystkie przychody uzyskane w minionym roku, z tytułu najmu powierzchni reklamowej. 

Podsumowując:

Krok 1  Zgłaszamy do US, zgodnego z miejscem zamieszkania, że chcemy rozliczać się z najmu powierzchni reklamowej stawką ryczałtową w wysokości 8,5% (PIT-28). Mamy na to czas do 20 dnia miesiąca, po miesiącu w którym uzyskaliśmy pierwszy przychód z tego tytułu. Wyjątkiem jest przychód uzyskany w grudniu, tutaj fakt ten musimy zgłosić do końca roku.

Przykładowe wzory oświadczeń (w niektórych US będą chcieli byśmy przepisali je na ich “druczek” – prawdopodobnie ten):

@Aktualizacja OD 2019r. nie trzeba zgłaszać

Krok 2 – Od zarobionej kwoty płacisz, co miesiąc, zaliczki do US (PIT-28). Obecnie, od 2020r. wpłacasz to na swój indywidualny rachunek podatkowy (Więcej o tym – kliknij). Sumujesz kwoty które wpłynęły na Twoje konto jako wynajem powierzchni reklamowej i od tej sumy płacisz podatek. Masz na to czas do 20 dnia miesiąca, po miesiącu w którym uzyskałeś przychód. Zarobiłeś 0zł, to oczywiście wtedy nic nie płacisz, bo nie miałeś przychodu. 

Krok 3 – Do końca lutego musisz złożyć do Urzędu Skarbowego PIT-28. Jest to podsumowanie zarobków, które uzyskałeś w minionym roku podatkowym z najmu powierzchni reklamowej. 

Z dochodów można również rozliczać się na zasadach ogólnych, tutaj stawka procentowa jest jednak wyższa. Plusem jest to, że masz kwotę wolną od podatku oraz możesz odjąć koszty. Jednak w zdecydowanej większości przypadków bardziej opłacalne jest rozliczanie się ryczałtem 8,5%. 

Możesz też rozliczać się jako firma. Tutaj jest wiele możliwości, ale nie będę tego rozwijał w tym wpisie.

Informacje, które tutaj zapisałem są tylko moją sugestią i wynikają z mojej obecnej wiedzy. Nie jestem radcą podatkowym oraz specjalistą w tej dziedzinie. Dlatego wszelkie informacje najlepiej weryfikować w US albo u radcy podatkowego. Możesz też poczytać więcej w Internecie 🙂 

Najważniejsze byś wiedział, że rozliczenie odbywa się na podstawie najmu lub dzierżawy powierzchni reklamowej, którą wynajmujesz na swojej stronie, którą dostałeś od SP Bankier. Wiem trochę to dziwne, ale to jest tak zrobione, by łatwo można było to rozliczać. 

Na podobnej zasadzie do działa wynajem mieszkania. 

Zarobki z promocji bankowych?

Za zarobki uzyskane w ramach promocji banku, w zdecydowanej większości przypadków nie musisz płacić podatku. Bank tak organizuje promocje, by zarobek był przyznawany w ramach tzw. nagrody, a za to do określonej kwoty, podatku płacić nie trzeba. Więcej, chociażby na tej stronie.