#1 Wypłata pieniędzy

  W Ebrokerpartner:

Zanim pojawią nam się naliczenia w panelu na stronie Ebroker, musi niestety upłynąć trochę czasu. Naliczenia te pojawiają się od miesiąca do trzech miesięcy. Wszystko zależy od tego kiedy dany reklamodawca rozliczy się z siecią afiliacyjną. Jedni robią to szybciej, inni nieco wolniej.

W Ebroker naliczenia na naszym koncie, w panelu, pojawiają się dwa razy w miesiącu, ok. 15 dnia miesiąca, oraz ostatniego dnia miesiąca.

Wypłaty na nasze konto bankowe są realizowane automatycznie na początku danego miesiąca, czyli te naliczenia które pojawiły się w poprzednim miesiącu są nam wysyłane na początku miesiąca następnego. Wypłata jest realizowana na nr konta, który podaliśmy podczas procesu rejestracji. Oczywiście w każdej chwili, z poziomu panelu, możemy zmienić nr konta na który chcemy otrzymywać zarobione pieniądze (Profil > Zmień dane). Zanim pieniądze “dojdą” na nasze konto bankowe musi upłynąć kilka dni. W praktyce trwa to ok. 3-5 dniach roboczych. Nie ma tutaj żadnego minimum do wypłaty. Ile pieniędzy zgromadzimy w minionym miesiącu, tyle zostanie nam wysłane. Wszystkie rachunki są w naszym imieniu generowane automatycznie. Mamy do nich dostęp w panelu (Rozliczenia > Rachunki faktury). Warto wspomnieć, że od portalu Ebroker dostajemy jednorazowy BONUS w wysokości 50zł, gdy zarobimy w jednym miesiącu min. 250zł.

 

W Systemie Partnerskim Bankier:

W SP zlecić wypłatę możemy tylko raz w miesiącu. Jak trwa okres rozliczeniowy, to nie możemy tej wypłaty zlecić. Przeważnie trwa on kilka dni przed 20 dniem miesiąca. Minimum do wypłaty to 50zł. Żeby dokonać wypłaty na swoje konto, logujemy się oczywiście do panelu SP Bankier, następnie klikamy „Wynagrodzenia”. Gdy mamy zgromadzoną odpowiednią ilość środków i nie trwa okres rozliczeniowy za miesiąc poprzedni, możemy zlecić wypłatę – pojawi się specjalny przycisk służący do tego. Po zleceniu wypłaty trzeba przesłać rachunek na adres platnosci@systempartnerski.pl. Można to zrobić za pomocą przycisku „Dostarcz” jaki pojawi się w tabeli w dziale „Wynagrodzenia”, po tym jak zlecimy wypłatę. Warto też pobrać tą fakturę na komputer.

Nr konta, można sprawdzić lub zmienić w dziale „Profil” a następnie „Dane do płatności”

#2 Reklamacje

W Ebrokerpartner:

Czasami może zdarzyć się tak, że mimo iż wniosek o dany produkt został złożony za pośrednictwem naszego linku partnerskiego i dodatkowo spełnione zostały wszelkie warunki związane z przyznaniem prowizji, to jednak mimo to nie otrzymaliśmy naliczenia tak jak powinniśmy. Wtedy mamy możliwość złożenia reklamacji.

Gdy złożony zostanie wniosek za pośrednictwem naszego linku partnerskiego, informacja ta powinna zostać odnotowana w naszym panelu w Statystykach. Zazwyczaj wnioski zmieniają swój status trzy razy w ciągu dnia, chociaż niektóre zmieniają swój status tylko raz w miesiącu. Informacja o tym jest podawana tam gdzie i warunek przyznania prowizji. Może zdarzyć się tak, że wniosek nie zmieni swojego statusu z “Klik” na “Wysłany”. Mimo, że został on złożony prawidłowo i za pośrednictwem naszego linku. Najważniejsze jest to, żeby zostało zaraportowane samo “kliknięcie”. Kliknięcie w link jest raportowane od razu, gdy ono nastąpi. Jeśli ono nie nastąpi, to rozpatrzenie reklamacji pozytywnie, jest wręcz niemożliwe. Oznacza, to że wniosek nie został złożony za pośrednictwem naszego linku partnerskiego. Warto wspomnieć, że gdy otrzymamy należną prowizję za daną kampanię, status wniosku zmienia się z “Wysłany” na “Zaakceptowany”, gdy zaś z jakiś względów naliczenie nie zostanie nam przyznane status wniosku zmienia się na “Odrzucony”.

Na koniec miesiąca portal Ebroker przedstawia listę kampanii, które zostały w danym miesiącu rozliczeniowym, rozliczone. Jeśli jest tam nazwa kampanii, która powinna zostać już rozliczona, ale w naszym przypadku to nie nastąpiło, bo np. status wniosku nawet nie zmienił się na “Wysłany” albo status wniosku był “Wysłany” i wszelkie warunki otrzymania prowizji zostały spełnione, a jednak prowizja nie została nam naliczona, a status wniosku zmienił się na “Odrzucony”. Jeśli miała miejsce któraś z sytuacji i kampania została już za dany miesiąc rozliczona przysługuje nam prawo do reklamacji. Póki kampania nie została rozliczona nie możemy jej zareklamować, nawet tego, że nie nastąpiła zmiana wniosku z “Klik” na “Wysłany”

Jak złożyć reklamacje?

Reklamacje składamy z poziomu panelu Ebroker. Wchodzimy w zakładkę reklamacje i tam podajemy informacje niezbędne do reklamacji, czyli:

  • ID wniosku
  • numer umowy, numer klienta na umowie lub numer reklamowanego konta
  • uzasadnienie reklamacji

Skąd wziąć te dane?

ID wniosku znajdziemy w swoim panelu w statystykach. Jest to taki numer kliknięcia w link. Poniższa ilustracja przedstawia gdzie on się dokładnie znajduje:

jeśli chodzi o nr umowy czy nr klienta, to tą informacje znajdziemy w umowach, które zostały sporządzone czy to z pożyczkodawcom czy też bankiem. Dlatego warto zapisywać sobie maile, które od nich otrzymaliśmy.

W uzasadnieniu wniosku można napisać coś tego typu:

Wedle informacji które posiadam wszelkie warunki otrzymania prowizji, na powyższą kampanie, zostały spełnione, jednak mimo to wniosek ten nie został rozliczony prawidłowo. Status wniosku w systemie zmienił się na Odrzucony. Prosiłbym o sprawdzenie tej kampanii.

LUB

Wedle informacji które posiadam wszelkie warunki otrzymania prowizji na powyższą kampanie zostały spełnione, jednak pomimo tego wniosek ten nie został “Zaakceptowany”. W panelu został odnotowany tylko jako “Klik”. Prosiłbym o sprawdzenie tej kampanii. (MOŻNA REKLAMOWAĆ TYLKO KAMPANIE KTÓRYCH WNIOSEK ZMIENIŁ SIĘ NA WYSŁANY)

UWAGA! Dopóki kampania nie został rozliczona nie możemy jej reklamować, musimy się wstrzymać do momentu kiedy dana kampania zostanie rozliczona i Ebroker w swoim panelu nas o tym poinformuje. Po rozliczeniu danej kampanii mamy 30 dni by móc ją zareklamować. Ebroker daje sobie czas na rozpatrzenie reklamacji również 30 dni.

Reklamacje niestety czasami się zdarzają. System ciasteczek (cookies), ma swoje wady. Jeśli chcemy zacząć działać na większą skalę, to musimy się z tym liczyć. Wiadomo, że nie jest to przyjemne, jednak też nie chodzi o to, żeby od razu się załamywać jak coś nam nie zostanie rozliczone prawidłowo. To się zdarza, jeśli będziemy działać systematycznie, to jeden-dwa wnioski nie powinny robić nam aż takiej różnicy, co nie zmienia faktu, że warto wszelkie niedopatrzenia zgłaszać.

W Systemie Partnerskim Bankier:

Jeśli chodzi reklamacje w Systemie Partnerskim, to tutaj sytuacja jest nieco lepsza. Tak to definiuje zapis w ich regulaminie:

Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji, nie później jednak, niż w terminie trzech (3) miesięcy od wystąpienia tego zdarzenia. Jeżeli reklamacja dotyczy wynagrodzenia, powyższy termin należy liczyć od dnia spełnienia wymogów uprawniających do naliczenia Partnerowi wynagrodzenia (np. dzień prawidłowo złożonego wniosku przez Użytkownika dotyczącego danego Produktu, otwarcie konta przez Użytkownika, minimalna wpłata, wypłacenie kredytu itp)

Czyli każdą nieprawidłowość możemy zareklamować. Również brak zmiany wniosku na wysłany lub zaraportowany. Statusy złożonych przez nasze linki partnerskie wniosków możemy znaleźć w„Statystykach”. Logujemy się do panelu SP, Następnie z menu wybieramy „Statystyki”, a potem „Zdarzenia”.

Reklamacje najlepiej złożyć drogą mailową, wysyłając e-maila na adres systempartnerski@bankier.pl. W wiadomości trzeba napisać czego dotyczy reklamacja oraz podać niezbędne dane, tj. nr wniosku, data złożenia wniosku, nr kliknięcia (wszystko znajdziemy w Statystykach)

Więcej informacji odnośnie składania reklamacji w SP znajdziesz >>TUTAJ<<

albo w ich regulaminie  >>KLIK<<.

#3 Podatki czyli jak się rozliczać z zarobku uzyskanego w Ebroker oraz w SP Bankier?

Jak wiemy w Polsce istnieje obowiązek rozliczania się z każdego dochodu. Czyli mamy i obowiązek rozliczyć się z zarobku, który uzyskamy na portalu Ebroker.

Jak to zrobić?

Rozliczamy się tutaj na podstawie umowy najmu (lub dzierżawy) powierzchni reklamowej. Otóż podczas rejestracji konta dostaliśmy w prezencie od portalu Ebroker oraz SP Bankier stronę www. W Ebroker jej nazwa to: TWÓJ-LINK.EBROKERPARTNER.PL, w moim przypadku jest to: http://rafalwrz.ebrokerpartner.pl Zaś w SP Bankier strona nazywa się: TWÓJ-LINK.PRODUKTYFINANSOWE.PL, w moim przypadku jest to: rafalwrz.produktyfinansowe.pl

My udostępniamy na nich powierzchnie reklamową portalowi Ebroker lub SP Bankier. W zależności od tego jaki zarobek uda nam się uzyskać, taki rachunek wystawiamy Ebrokerowi lub SP Bankier – dzieje się to wręcz automatycznie (patrz punkt 1)

Czyli rozliczenie z przychodów uzyskanych w tych programach odbywa się na podstawie umowy najmu powierzchni reklamowej.

Zarobek ten możemy rozliczyć na dwa sposoby:

  • rozliczamy się na zasadach ogólnych czyli 18% od dochodów do wysokości 85 528 zł/rok i 32% od dochodów powyżej tej kwoty.
  • stawką ryczałtową w wysokości 8,5% (PIT-28)

Ja polecam tą drugą opcję z tego względu, że kwota podatku będzie niższa. Jednak, żeby móc rozliczać się stawką ryczałtową musimy to zgłosić do Urzędu Skarbowego stosownego do miejsca naszego zamieszkania. Jeśli tego nie zgłosimy rozliczenie odbywa się na zasadach ogólnych. W praktyce wygląda to tak, że musimy złożyć stosowny wniosek, w którym zgłaszamy, że chcemy rozliczać się z przychodów z najmu powierzchni reklamowej stawką ryczałtową. Musimy to zrobić do 20 stycznia danego roku podatkowego. Jeśli najem powierzchni reklamowej zaczynamy w trakcie trwania danego roku podatkowego, to musimy to zgłosić do 20 dnia następnego miesiąca, po tym kiedy uzyskamy pierwszy przychód. Jeśli przychód uzyskamy dopiero w grudniu, to ten fakt musimy zgłosić do końca roku podatkowego, czyli do końca grudnia.

W trakcie trwania roku podatkowego nie możemy zmienić formy opodatkowania. Jeśli spóźnimy się z wyborem formy opodatkowania, to automatycznie mamy obowiązek rozliczania się na zasadach ogólnych. Dopiero w przyszłym roku podatkowym możemy ten sposób rozliczania zmienić (do 20 stycznia). Jeśli w poprzednim miesiącu rozliczaliśmy się z najmu powierzchni reklamowej stawką ryczałtową, automatycznie przysługuje nam do tego prawo i w roku następnym.

Jeśli już mamy wybraną formę opodatkowania jako ryczałt 8,5%, co miesiąc mamy obowiązek wpłacania zaliczek do US, stosownego do miejsca naszego zamieszkania. Wpłatę tą musimy dokonać do 20 dnia miesiąca, po miesiącu w którym uzyskaliśmy przychód. Przykład: gdy w październiku, na nasze konto, wpłynie kwota o wysokości 1500zł, to musimy zapłacić zaliczkę do US do 20 listopada. Wysokość tej zaliczki to 128zł (czyli 1500 razy 8,5% zaokrąglone do pełnej kwoty). Zaliczkę tą wpłacamy na konto bankowe US. Często banki mają w swojej bankowości elektronicznej specjalną opcję, wpłaty do US. Tutaj zaliczkę wpłacamy jako PIT-28.

Dodatkowo do końca stycznia musimy złożyć w US, PIT-28, w którym rozliczamy wszystkie przychody uzyskane w minionym roku z tytułu najmu powierzchni reklamowej. Czyli podsumowując:

Krok 1 Zgłaszamy do US, zgodnego z miejscem zamieszkania, że chcemy rozliczać się z najmu powierzchni reklamowej stawką ryczałtową w wysokości 8,5% (PIT-28). Mamy na to czas do 20 dnia miesiąca, po miesiącu w którym uzyskaliśmy pierwszy przychód z tego tytułu. Wyjątkiem jest przychód uzyskany w grudniu, tutaj fakt ten musimy zgłosić do końca roku.

Przykładowe wzory oświadczeń (w niektórych US będą chcieli byśmy przepisali je na ich “druczek” – prawdopodobnie ten):

Krok 2 – Od zarobionej kwoty płacimy co miesiąc zaliczki do US (PIT-28). Sumujesz zarobek z danego miesiąca który wpłyną na Twoje konto z SP Bankier oraz Ebroker i od tej sumy płacisz podatek. Mamy na to czas do 20 dnia miesiąca po miesiącu w którym uzyskaliśmy przychód.

Krok 3 – Do końca stycznia musimy złożyć do Urzędu Skarbowego PIT-28. Jest to podsumowanie zarobków, które uzyskaliśmy w minionym roku podatkowym.

Z dochodów można również rozliczać się na zasadach ogólnych, tutaj stawka procentowa jest jednak wyższa. Plusem jest to, że mamy kwotę wolną od podatku, a więc jeśli nasze zarobki są w danym roku bardzo niskie, to może nam się udać całkowicie nie płacić podatku od zarobionych tutaj pieniędzy. Dodatkowo na zasadach ogólnych rozliczamy się od dochodu, czyli możemy odliczyć sobie koszta związane z uzyskaniem przychodu. W przypadku płacenia podatku na podstawie stawki ryczałtowej nie mamy tych możliwości. Jednak plus jest taki, że stawka podatkowa jest znacznie niższa. Niemniej informacje, które tutaj zapisałem są tylko moją sugestią i wynikają z mojej obecnej wiedzy. Nie jestem radcą podatkowym oraz specjalistą w tej dziedzinie. Dlatego wszelkie informacje najlepiej weryfikować w US, albo u radcy podatkowego.

W ramach uzupełnienia tego jak rozliczać się z stawką ryczałtową z najmu powierzchni reklamowej, zapraszam chociażby >>TUTAJ<< Odsyłam również do internetu, gdzie te kwestie są wyjaśnione jeszcze dokładniej. Najważniejsze jest to, żebyś wiedział, że rozliczenie odbywa się na podstawie najmu lub dzierżawy powierzchni reklamowej.